แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
31 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน รร.สบ.สบ.ทบ. 16 มิถุนายน 2560 296
32 จัดการบรรยายให้ความรู้แก่ครู - อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 16 มิถุนายน 2560 455
33 นำ นสน.หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ออนไลน์ รุ่นที่ ๖ ไปศึกษาดูงาน 10 มีนาคม 2559 910
34 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ 10 มีนาคม 2559 505
35 จัดบอร์ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผบ.ทบ. 10 มีนาคม 2559 694
36 จัดบอร์ดวันรัฐธรรมนูญ 10 มีนาคม 2559 792
37 การจัดพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ 10 มีนาคม 2559 417
38 จัดครู - อาจารย์ ไปทำการบรรยายวิชาระเบียบงานสารบรรณและธุรการกำลังพล 10 มีนาคม 2559 645
39 การฝึกบุคคลท่าเมือเปล่าให้กับผู้เข้ารับการศึกษา 10 มีนาคม 2559 301
40 จัดกิจกรรม ๕ ส. 08 เมษายน 2558 289

หมวดหมู่รอง