แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
11 จก.สบ.ทบ. บรรยายพิเศษให้กับหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙ 15 มกราคม 2561 412
12 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ 15 มกราคม 2561 350
13 หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๗๑ ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ ทภ.๓ 15 มกราคม 2561 427
14 ฝึกทบทวนระเบียบวินัยของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. 15 มกราคม 2561 426
15 กำลังพล รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 15 มกราคม 2561 311
16 ดำเนินการทดสอบประมวลความรู้ นทน. ก่อนสำเร็จการศึกษาตามนโยบาย ทบ. ของหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 15 มกราคม 2561 297
17 หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙ ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 11 มกราคม 2561 346
18 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ 11 มกราคม 2561 235
19 อบรมให้ความรู้แก่ครู - อาจารย์ ในวิชาระเบียบงานสารบรรณ 29 สิงหาคม 2560 754
20 อบรมตามโครงการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ๒๕๖๐ 25 กรกฎาคม 2560 817

หมวดหมู่รอง