พิธีเปิดการศึกษานายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 75

ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษานายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 75 เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๔, ๐๙๐๐ โดย จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ. 

<p>

</p>