เจ้ากรมสารบรรณ ตรวจเยี่ยม หน่วย นขต. ของ สบ.ทบ 65

ด้วย จก.สบ ได้ดำเนิกการตรวจเยี่ยม หน่วย นขต. ของ สบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๖๔, ๑๓๐๙ ณ รร.สบ.สบ.ทบ. โดยมี รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. , ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. และคณะให้การตอนรับ

<p>

</p>