กีฬาสานสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร

กีฬาสานสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร

จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเชื่อมความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา นักเรียน ครู-อาจารย์ ข้าราชการ รร.สบ.สบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๐, ๐๘๐๐ ณ สนามหน้า บก.รร.สบ.สบ.ทบ.