แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 พิธีเปิดการศึกษานายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 75 27 เมษายน 2564 743
2 เจ้ากรมสารบรรณ ตรวจเยี่ยม หน่วย นขต. ของ สบ.ทบ 65 27 เมษายน 2564 620
3 ตรวจเยี่ยมหน่วย รร.หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ ยศ.ทบ. 27 เมษายน 2564 1029
4 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร 26 มีนาคม 2561 972
5 การทำโครงการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561 781
6 การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 26 มีนาคม 2561 866
7 การอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 26 มีนาคม 2561 838
8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561 961
9 อบรมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 26 มีนาคม 2561 1344
10 ตรวจสุขภาพประจำปี 26 มีนาคม 2561 1356

หมวดหมู่รอง