“คาบอแนกซ์” นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้

“ไม้” ยังคงเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานทั้งภายในและภาย นอก แต่เนื่องด้วยปริมาณป่าไม้ที่ลดจำนวนลงอย่างมาก ประกอบกับข้อจำกัดของไม้หากนำมาใช้งานภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสูงอาจเกิดการบวมตัว ผุพังได้ง่ายจากสภาพอากาศและปลวก rice

2cbn

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ “นายวิชัย โรซาพิทักษ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาไม้ผสมพลาสติก ภายใต้ชื่อ “คาบอแนกซ์” (Cabonyx ) เกิดแนวคิดที่จะผลิตวัสดุทดแทนไม้จากพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้

161421

จึงเข้ารับการสนับสนุนทางด้านการวิจัยร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. )ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)และโครงการการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการวิจัยชื่อ “การพัฒนาวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานภายนอก” โดยมี น.ส.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล นักศึกษา คปก. เป็นผู้ดำเนินการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า โครงการเกี่ยวกับวัสดุทดแทนไม้นี้ได้เริ่มดำเนินการวิจัยมาตั้งแต่ปี 2544 โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนา ให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ ต่อด้วยการพัฒนาความสามารถในการรับแรง และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

cbn

โดยโจทย์วิจัยในครั้งนี้ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้ให้มีความทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้น

ด้าน น.ส.กัลทิมา ในฐานะผู้ดำเนินการวิจัยบอกว่า งานวิจัยนี้เป็นการต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงในสองส่วนหลัก ๆ คือ การปรับปรุงให้ทนต่อแสงยูวี และการปรับปรุงความเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน

และจากการพัฒนาต่อยอดดังกล่าวทำ ให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน ให้กับทางบริษัทในการเลือกใช้สูตรวัสดุผสมได้อย่างเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งต้องเผชิญกับแสงยูวี ความร้อนและความชื้น และที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากโลหะหนักและตะกั่ว จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

cbn3


แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์