เอทีเอ็ม"ยุคใหม่ สแกนเส้นเลือด

เมื่อราวกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท ฮิตาชิ และ ฟูจิตสึ ร่วมกันพัฒนาระบบบ่งชี้อัตลักษณ์บุคคลใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาล ที่ให้หาระบบหรือเทคโนโลยีที่มาทดแทนระบบแผ่นการ์ดแถบแม่เหล็กที่ใช้กันอยู่ในเวลานี้สำหรับระบบเอทีเอ็มทั่วประเทศ riceatm

โดยอาศัยเทคโนโลยีสแกนเนอร์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่ ใช้สแกนหารูปแบบของเส้นเลือดดำใต้ผิวหนังของฝ่ามือแทนการใช้บัตรเอทีเอ็ม เครื่องสแกนเส้นเลือดดังกล่าวนี้ติดตั้งให้ใช้กันแล้วเพื่อประกอบกับตู้เอทีเอ็มรวม 80,000 จุดทั่วประเทศญี่ปุ่น

รูปแบบของเส้นเลือดดำใต้ผิวหนังฝ่ามือของแต่ละบุคคลนั้นถือเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคน ไม่มีใครมีเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้ฝ่ามือโบกแทนบัตรเอทีเอ็มแบบเดิมจะต้องยินยอมให้ธนาคารสแกนรูปแบบของเส้นเลือดของตนเองเก็บไว้ในคลังข้อมูลก่อนเป็นลำดับแรก สำหรับใช้ในการเปรียบเทียบเมื่อไปใช้บริการถอนหรือโอนเงินกับตู้เอทีเอ็มในภายหลังนั่นเอง

 

แหล่งที่มา : มติชนออนไลน์