เอ็น - แสค กระสอบไฮโดรเจลกั้นน้ำท่วม

ยามน้ำใกล้หรือเกือบจะท่วม ทรายที่ไม่เคยมีใครเหลียวแลก็มีค่าขึ้นมาทันที แถมยังกลายเป็นของหายาก ราคาสูงและสร้างความเหนื่อยยาก ลำบากในการดูแลรักษา รวมถึงจัดเก็บยามน้ำลดอีกด้วย rice

จากประสบการณ์ น้ำท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ทำให้นักวิจัยหลาย ๆ ท่าน ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยไม่ต่างไปจากคนอื่น ๆ ได้มีโจทย์วิจัยจากปัญหาใกล้ตัว

 h1

อย่างเช่นนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโน โลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ บอกว่า จากปัญหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้นาโนเทค เร่งพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับกับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ภายในถุงเอ็น- แสค จะบรรจุ เม็ดไฮโดรเจล ที่มีการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม เมื่ออยู่ในสภาพปกติไม่โดนน้ำ ถุงนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ น้ำหนักเพียง 1 ขีดเท่านั้น แต่เมื่อแช่น้ำ จะสามารถพองตัวได้ใน 1 ชั่วโมง และพองได้กว่า 100 เท่า โดยมีน้ำหนักประมาณ 10-15 กิโลกรัม

 h2

สามารถใช้วางเสริมหรือทดแทนกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนได้ นอกจากนี้ยังสะดวกในการจัดเก็บ เพราะเมื่อทำให้น้ำระเหยออกไป ถุงจะยุบตัวลงเท่าเดิม สามารถเก็บรักษาไว้ใช้ใหม่ได้ 2-3 ครั้ง ซึ่ง ผอ. นาโนเทค บอกว่า ต่อไปทางนาโนเทคจะพัฒนาตัวถุงรวมถึงสารดังกล่าว ให้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเมื่อหมดอายุการใช้งาน ทำให้ไม่เป็นอันตรายหรือทำลายสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการนาโนเทค บอกว่า นาโนเทคได้นำต้นแบบถุงเอ็น-แสค ไปแสดงในงานแสดงเทคโนโลยีนาโน ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงปัจจุบันมีภาคเอกชนให้ความสนใจ หากนำไปผลิตจริง คาดว่าจะสามารถผลิตได้ทัน หากเกิดปัญหาอุทกภัยอีกครั้งในปีนี้

 h4

นอกจากการป้องกันน้ำท่วมแล้วเรื่องน้ำสะอาด ก็เป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งยามเกิดอุทกภัยแล้วต้องอพยพ หรือติดเกาะเพราะเดินทางไม่สะดวก ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ บอกว่า สำหรับเรื่องน้ำสะอาดนี้ ในปีที่ผ่านมานาโนเทคได้พัฒนา เครื่องกรองน้ำระดับชุมชนที่ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นแหล่งพลังงาน นอกจากจะกรองน้ำให้สะอาดได้แล้ว ยังสามารถกรองสารเคมี เช่น โลหะหนักจากภาคการเกษตรได้อีกด้วย สามารถผลิตน้ำได้สูงถึง 200 ลิตรต่อชั่วโมงทีเดียว ส่วนชุดกรองน้ำประจำบ้าน นักวิจัยก็มีการพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมให้กับตัวกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
และที่ผ่านมา นาโนเทคยังมีการพัฒนางานวิจัยที่สามารถรองรับปัญหาที่จะมากับน้ำท่วมอีกหลายชิ้น อาทิ มุ้งและม่านกันยุงนาโน หมอนกันยุง แป้งกันยุง และชุดทำความสะอาดบ้าน ที่ทำมาจากสารธรรมชาติ ไม่ใช้กรด ทำให้ไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม

 h5

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ยังบอกอีกว่า ปัญหาหลังน้ำลดก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากคนกังวลเรื่องของความสะอาด โดยเฉพาะเรื่องเชื้อรา นาโนเทคจึงพัฒนา ชุดตรวจสอบความสะอาดของบ้านหลังน้ำลด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย
หลังจากนี้ ผู้อำนวยการนาโนเทค บอกว่า นาโนเทคได้มีการปรับโครงการประมาณ 20%เพื่อตอบสนองและเตรียมการรับมือกับน้ำท่วมในอนาคต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วน ที่คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท
ช่วงนี้... ไปที่ไหน ๆ ก็มีแต่ภาพการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมรอบใหม่ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ผู้บริหารนาโนเทค รวมถึงอีกหลาย ๆ ท่านต่างคาดหวังว่าสถานการณ์ปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา!!!.

นาตยา คชินทร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แหล่งที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์