เนื้อหา

พิธีเปิดการศึกษานายร้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 74

ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษานายร้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 74 เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๔, ๐๙๐๐ โดย จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.