เนื้อหา

พิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 74

ตามแผนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 รร.สบ.สบ.ทบ. มีกำหนดการเปิดหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ห้วงที่ 1) โดยมีท่าน เจ้ากรมสารบรรณทหารบก และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลจากหน่วยใกล้เคียงในพื้นที่ ยศ.ทบ. รร.กร.กร.ทบ., รร.กบ.ทบ. และ รร.กง.กง.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิด หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 74  เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63, 0900 ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.