เนื้อหา

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล รร.สบ.ฯ ประจำปี 62

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๒,๐๘๐๐ ณ สนามหน้า บก.รร.สบ.สบ.ทบ. และ บริเวณถนนรอบ ยศ.ทบ.