เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา 65

playcom

 ประกาศรายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565

 

  1. ชั้นนายพัน รุ่นที่ 75
  2. ชั้นนายร้อย รุ่นที่  74
  3. นายทหารสารบรรณชั้นนายพัน ของ สป. รุ่นที่ 17 
  4. นายทหารสารบรรณชั้นนายร้อย ของ สป. รุ่นที่ 20