เนื้อหา

ประกาศรายชื่อ

playcom

 ประกาศรายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

 

  1. ชั้นนายพัน รุ่นที่ 73 
  2. ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 71 
  3. นายสิบอาวุโส รุ่นที่ 40 
  4. นายสิบชั้นต้นออนไลน์ รุ่นที่ 9