เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา 65

playcom

 ประกาศรายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565

 

  1. ชั้นนายพัน รุ่นที่ 75
  2. ชั้นนายร้อย รุ่นที่  74
  3. นายทหารสารบรรณชั้นนายพัน ของ สป. รุ่นที่ 17 
  4. นายทหารสารบรรณชั้นนายร้อย ของ สป. รุ่นที่ 20 
  5. นายสิบอาวุโส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 42 
  6. นายสิบชั้นต้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 19