เนื้อหา

กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

ด้วย จก.สบ. กรมสารบรรณทหารบก/โรงเรียนทหารสารบรรณกรมสารบรรณทหารบก/นักเรียน/สำนักงานเขตดุสิทธิ/สถานีตำรวจนครบาลดุสิต/จิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้ยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ถนนสามแสน วันที ๒๘ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๓๐๐