Photo Gallery

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
31 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน รร.สบ.สบ.ทบ. 296
32 จัดการบรรยายให้ความรู้แก่ครู - อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 455
33 นำ นสน.หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ออนไลน์ รุ่นที่ ๖ ไปศึกษาดูงาน 910
34 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ 505
35 จัดบอร์ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผบ.ทบ. 694
36 จัดบอร์ดวันรัฐธรรมนูญ 792
37 การจัดพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ 417
38 จัดครู - อาจารย์ ไปทำการบรรยายวิชาระเบียบงานสารบรรณและธุรการกำลังพล 645
39 การฝึกบุคคลท่าเมือเปล่าให้กับผู้เข้ารับการศึกษา 302
40 จัดกิจกรรม ๕ ส. 289

หมวดหมู่รอง