หลักสูตรนายสิบอาวุโส สำหรับการทดสอบความรู้นายทหารประทวน

คำชี้แจง

หลักสูตรนายสิบอาวุโส สำหรับการทดสอบความรู้นายทหารประทวน

user คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

pass คือ เลขบัตรข้าราชการ 10 หลัก

สามารถเข้าศึกษาได้ที่ หลักสูตรนายสิบอาวุโส