หลักสูตรนายสิบชั้นต้น สำหรับการทดสอบความรู้นายทหารประทวน

คำชี้แจง

หลักสูตรนายสิบชั้นต้น สำหรับการทดสอบความรู้นายทหารประทวน

user คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

pass คือ เลขบัตรข้าราชการ 10 หลัก

สามารถเข้าศึกษาได้ที่ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น