ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศรายชื่อนายสิบอาวุโสศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 42/แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเรียนประจำปี65 

ประกาศรายชื่อนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 19/แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเรียนประจำปี65 

หนังสือรับรองผลการทดสอบวัดผลประเมินความรู้สำหรับผู้ผ่านการทดสอบ ประจำปี 2/2564  

วิทยุแจ้งผลคะแนนสอบวัดผลประเมินผลความรู้ ประจำปี 2/2564 

อนุมัติแนวทางการแก้ปัญหาความคับคั่งของกำลังพล โดยการทดสอบวัดผลประเมินความรู้ 

อนุมัติแจ้งกำหนดวันเวลาสอบและรายชื่อกำลังพลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวันผลประเมินผลความรู้ฯ 

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดผลประเมินความรู้ฯ เหล่า สบ. ประจำปี64 

 

 

 


 

     

 

 

 

 

 


 

 

 

การเตรียมการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการศึกษา คลิก 

ตำราวิชา ระเบียบงานสารบรรณ

ตำราวิชา ระเบียบงานสารบรรณ (แก้ไข)

ตำราวิชา ธุรการกำลังพล

ตำราวิชา ระเบียบแบบธรรมเนียม

ตำราวิชา เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

ตำราวิชา เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                                                               


 

 

 


ภาพกิจกรรมล่าสุด  

25-11-64 รอง จก.ยก.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วย รร.หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ ยศ.ทบ.

26-10-64 พิธีเปิดการศึกษานายร้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 74

14-10-64 พิธีเปิดการศึกษานายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 75

05-10-64 ด้วย จก.สบ ได้ดำเนิกการตรวจเยี่ยม หน่วย นขต. ของ สบ.ทบ. ณ รร.สบ.สบ.ทบ. 

 

 

วีดีโอน่าสนใจ

 

  

ผู้บังคับบัญชา

 

พล.ต. กำธร  บุญทอง
จก.สบ.ทบ. /ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

 

พ.อ. นุกูล ตรีเจริญ
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

personnel

พ.อ.เฉลิมศักย์  ดาสะอาด
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

จำนวนผู้ชม

1186211
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
22
1619
1641
1175977
10234
48517
1186211

IP ของคุณ: 44.197.230.180
Server Time: 2022-08-09 00:30:00

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความจำเป็นที่ควรทราบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จึงได้รวบรวมวิธีการแต่งกาย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น ต่อผู้สนใจพอสมควร. 

Read more...

เกษียณคุณได้รับอะไรบ้าง

ในเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการนั้น ปัจจุบันนี้ต้องแบ่งเป็นผู้เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. นอกจากจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

การคาดกระบี่และสวมถุงมือ

ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบ พันจ่า และพันจ่าอากาศ คาดกระบี่ เมื่อคุมหรือประจำแถวเป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแห่นำ หรือแห่ตามเสด็จคุมหรือประจำแถวรับการตรวจพลสวนสนาม.

Read more...