ประชุมสภาการศึกษา2566

ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารใหม่ โดยมี จก.สบ.ทบ./ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ., รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ., คณาจารย์ และผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุม