พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๗๑

กระทำพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๗๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ โดย จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน