พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙

กระทำพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ โดย รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน