จก.สบ.ทบ. บรรยายพิเศษให้กับหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙

พล.ต.นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้ความรู้กับหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐

ณ ห้องเรียน ๒