กำลังพล รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นจิตอาสา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จัดนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย คือ พ.ท.หญิง รัชดาวัลย์ นิสสัยเจริญ เป็นนายทหารควบคุมฯ พร้อมด้วยกำลังพล รร.สบ.สบ.ทบ. จำนวน ๓ นาย รวมกับกำลังพลของ สบ.ทบ. จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ นาย เป็นจิตอาสาไปปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่  ๑๓ ธ.ค. ๖๐, ๐๕๓๐ -  ๒๒๐๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย