ดำเนินการทดสอบประมวลความรู้ นทน. ก่อนสำเร็จการศึกษาตามนโยบาย ทบ. ของหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ดำเนินการทดสอบประมวลความรู้ นทนก่อนสำเร็จการศึกษาตามนโยบาย ทบ. ของหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

vหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๗๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๐, ๐๙๐๐ -  ๑๒๐๐ ณ ห้องเรียน ๑

 

vหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๐, ๑๓๐๐ -  ๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน ๒