ปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ

กำลังพลของ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ ได้ทำความสะอาดรถแต่ละคัน ตามคำสั่งของ รอง ผบ.สบ.สบ.ทบ. ที่ได้สั่งการฯไว้ เพื่อให้รถแต่ละคันมีความทนทานอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้รถมีประสิทธิภาพที่ดีและมีคุณภาพ