พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ ๘

พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ ๘ ในวันที่  ๘ มิ.ย. ๖๐, ๐๙๐๐ โดย  รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นประธาน