พิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายร้อย ของ สป. รุ่นที่ ๑๔

กระทำพิธีไหว้ครูหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายร้อย ของ สป. รุ่นที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๐, ๑๕๑๕ โดย รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นประธาน