พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ ๗

พิธีเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ ๗  เมื่อวันที่  ๑ มิ.ย. ๖๐, ๐๙๐๐ โดย  จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน