โปแกรมดาวน์โหลด

โปรแกรมเสริมต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้งานบทเรียน e-Learning  สามารถ Download
ได้จาก LInk ด้านล่างครั

Get Flash PluginMacromediaFlashPlayer 8 Plugin

imageMicrosoft Windows Mediaplayer 10

imageAdobe Acrobat Reader 7