เนื้อหา

พิธีเปิดการศึกษานายร้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 75

ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษาชั้นนายร้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 75 เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕, ๐๙๐๐ โดยมีท่าน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ./จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.