เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา 64

playcom

 ประกาศรายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564

 

  1. ชั้นนายพัน รุ่นที่ 74 
  2. ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 73  
  3. นายทหารธุรการกำลังพล รุ่นที่ 21  
  4. นายสิบชั้นต้นออนไลน์ รุ่นที่ 10