เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา 65

playcom

 ประกาศรายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565

 

  1. ชั้นนายพัน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 76 
  2. ชั้นนายร้อย (่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่  75