เนื้อหา

ประกาศรายชื่อ

playcom

 ประกาศรายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

 

  1. ชั้นนายพัน รุ่นที่ 72 
  2. ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 70 
  3. นายสิบอาวุโส รุ่นที่ 39 
  4. นายสิบชั้นต้นออนไลน์ รุ่นที่ 8
  5. ชั้นนายพัน เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ปี 62 
  6. ชั้นนายร้อยร้อย เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ปี 62
  7. ชั้นนายสิบอาวุโส เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ปี 62
  8. นายทหารสารบรรณชั้นนายพัน ของ สป. รุ่นที่ 14
  9. นายทหารสารบรรณชั้นนายร้อย ของ สป. รุ่นที่ 16
  10. นายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ 10