Photo Gallery

ประชุมสภาการศึกษา2566

ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารใหม่ โดยมี จก.สบ.ทบ./ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ., รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ., คณาจารย์ และผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุม

 

 

พิธีเปิดการศึกษานายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 76

ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษาชั้นนายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 76 เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕, ๐๙๐๐ โดยมีท่าน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ./จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ. 

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง