HomeModule Stylesข้อมูล รร.สบ.สบ.ทบ.เกษียณคุณได้รับอะไรบ้าง

เกษียณคุณได้รับอะไรบ้าง

เกษียณ.........คุณได้รับอะไรบ้าง

        เรียบเรียงโดย  พ.อ.หญิง เบญจางค์  อ้นขวัญเมือง

--------------------------------------------------

ในเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการนั้น ปัจจุบันนี้ต้องแบ่งเป็นผู้เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. เป็นข้าราชการนี้ดี นอกจากจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย

สวัสดิการ เป็นสิ่งที่ข้าราชการพึงมีสิทธิได้รับ  ได้แก่   ค่ารักษาพยาบาล   ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร

สิทธิประโยชน์  คือ  สิ่งที่ข้าราชการจะได้รับจากทางราชการตามสิทธิที่เกิดขึ้น  เช่น ค่าเช่าบ้าน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอพระราชทานเพลิงศพ

หากข้าราชการเกษียณอายุราชการไปแล้ว และเป็นผู้รับบำนาญ  (กรณีเลือกรับบำนาญ) ก็ยังได้รับสวัสดิการจากทางราชการด้วย คือ

  • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • - สวัสดิการค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร (หากมีบุตรที่ศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
  • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุตร (แต่อายุไม่เกิน ๒๐ ปี)
  • - สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ (ทายาทดำเนินการขอให้) 

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรณีเกษียณอายุราชการแล้วได้รับบำนาญเท่านั้น

 ดาวน์โหลดบทความ

จำนวนผู้ชม

1509707
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
505
605
3852
1492689
505
88142
1509707

IP ของคุณ: 3.236.209.138
Server Time: 2023-04-01 23:12:12

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความจำเป็นที่ควรทราบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จึงได้รวบรวมวิธีการแต่งกาย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น ต่อผู้สนใจพอสมควร. 

Read more...

เกษียณคุณได้รับอะไรบ้าง

ในเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการนั้น ปัจจุบันนี้ต้องแบ่งเป็นผู้เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. นอกจากจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

การคาดกระบี่และสวมถุงมือ

ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบ พันจ่า และพันจ่าอากาศ คาดกระบี่ เมื่อคุมหรือประจำแถวเป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแห่นำ หรือแห่ตามเสด็จคุมหรือประจำแถวรับการตรวจพลสวนสนาม.

Read more...