HomeModule Stylesข้อมูล รร.สบ.สบ.ทบ.การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรประดับอย่างไร

โดย พันเอกหญิง บุษบา  ด้วงสูงเนิน

------------------------------------------------------------

ด้วยผู้เขียนเป็นอาจารย์รับผิดชอบสอนวิชาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับนายทหารนักเรียน ซึ่งวิชานี้มีความจำเป็นที่ผู้เรียนควรทราบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี –  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จึงได้รวบรวมวิธีการแต่งกาย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจพอสมควร  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยประเภทตระกูล หรือชั้นตราใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ  และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน จะต้องปฏิบัติดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ยังไม่สามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ แม้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ตาม
  2. บุคคลจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ทันที ภายหลังการเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ
  3. ส่วนที่มิได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานในวันนั้นจะประดับได้ต่อเมื่อพ้นวันพระราชทาน

 

ดาวน์โหลดบทความ

จำนวนผู้ชม

1509720
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
518
605
3865
1492689
518
88142
1509720

IP ของคุณ: 3.236.209.138
Server Time: 2023-04-01 23:22:28

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความจำเป็นที่ควรทราบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จึงได้รวบรวมวิธีการแต่งกาย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น ต่อผู้สนใจพอสมควร. 

Read more...

เกษียณคุณได้รับอะไรบ้าง

ในเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการนั้น ปัจจุบันนี้ต้องแบ่งเป็นผู้เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. นอกจากจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย.

Read more...

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Read more...

การคาดกระบี่และสวมถุงมือ

ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบ พันจ่า และพันจ่าอากาศ คาดกระบี่ เมื่อคุมหรือประจำแถวเป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแห่นำ หรือแห่ตามเสด็จคุมหรือประจำแถวรับการตรวจพลสวนสนาม.

Read more...